Studie Financiering Mogelijkheden

  Studie_Financieren_StudieVarianten   DUO_Studie_Financiering   DUO_StudieFinanciering_1   Studie_Financiering_Mogelijkheden   Studie_Financiering_Plan    


Naast in de besproken DUO Studie Financiering zijn er andere mogelijkheden om je studie te financieren. Deze mogelijkheden worden in dit artikel beschreven. Met deze studie financieringsmogelijkheden kan je je studie, onderzoeksstudie, studiereis, uitwisseling werk/studie, topsport & studie, en je studentenkamer of uitwisseling voor onderzoek of werk of studie bekostigen.
Je kan bijvoorbeeld als een gewone student of uitwisselingsstudent, uitwisselingsonderzoeker, topsportstudent, zo aan een beurs komen van een sponsor uit een fonds.
Studenten die door bepaalde activiteiten of andere oorzaken vertraging in hun studie oplopen kunnen ook een bijdrage of een lening bij bijvoorbeeld hun eigen universiteit of hogeschool aanvragen.

Fondsen, Beurzen, Prijzen

Je kan een beurs ontvangen uit een fonds van bedrijven, overheidsinstanties, semi-overheidsinstellingen, zoals onderwijsinstellingen en particulieren. Deze onderwijsinstellingen zijn bijvoorbeeld universiteiten en hogescholen. Particulieren kunnen filantropen of gewone rijke burgers. Aan deze studie beurzen zijn verschillende voorwaarden gebonden. Deze voorwaarden zijn bijvoorbeeld resultaten uit de zogenaamde Cijferlijsten, Bachelor Thesis, Master Thesis, studiereis scriptie, afstudeerscriptie, onderzoeksscriptie, of een ander een studie scriptie. Maar ook prestaties op sportgebied of gewoon voorwaarden op het gebied van achergrond kunnen fungeren als selectie voorwaarden voor een beurs.
Naast deze bovenstaande manieren om aan deze beurzen te komen, is het tevens mogelijk om in de vorm van wedstrijden, zoals studentenprojecten, op intellect en fysiek gebied om zo'n beurs aan te vragen of te winnen in de vorm van een prijs.

Er zijn topsportprogramma's om door je studie te komen als je topsport bedrijft. Hier wordt onder andere deze bekostigingsvormen besproken.
Allerlei hogescholen, universiteiten en onderwijsinstituten hebben bepaalde programma's om topsporters hun sport op topniveau te laten bedrijven naast hun studie of werk.

Niet aan alle beurzen zijn voorwaarden verbonden. Bij sommige beurzen mag je alleen de beurs besteden aan bepaalde doeleinden. Sommige beurzen gelden als een gift terwijl sommige beurzen, voor een bepaalde deel, geldt als lening.

Al deze mogelijkheden zal in dit artikel beschreven worden.