Science Parks

In Nederland zijn er kennis kernzones waar wetenschappelijke bedrijfsactiviteiten verricht worden. Hier zijn vele innovatieve hoogstaande bedrijven en wetenschappelijke instituten gevestigd.
In deze kenniszones zijn allerlei kennisparken gevestigd, ook wel science parken of science campus genoemd.

De Kenniszones bevinden zich in de volgende regio's:
- Twente Regio,
- Flevoland Regio,
- Friesland Regio,
- Arnhem, Nijmegen Regio,
- Eindhoven Regio,
- Geleen Regio,
- Utrecht Regio,
- Amsterdam Regio,
- Delft Regio,
- Rijnmond Regio,


In deze Regio's zijn onder andere de volgende science parks gevestigd.
Groningen heeft zich gespecialiseerd in Energie als de Energy Valley. In Groningen bevind zich verder de Zernike Science Park en de Healthy Aging Campus. KennisPark Twente in regio Twente met onderwijsinstelling Universiteit Twente is bekend om NanoTechnologie, ICT, en Material Technologie.
In Flevoland Regio is onder andere Nederlandse Lucht en Ruimtevaart NLR en composiet bedrijven gevestigd. Omgeving Leeuwarden bevind zich de Water Campus met onderzoeksinstituut Wetsus en de Dairy Campus.
Promovendi en onderzoekers doen in deze onderzoeksinstituut onderzoek van verschillende universiteiten.
In regio Arnhem en Nijmegen bevinden zich kenniscentrum Novio Tech Campus en Mercator Technology & Science Park.
In Regio Eindhoven zijn 4 kenniscentra's bevestigd, te weten de High Tech Campus, TU/e Science Park, Strijp S, Automotiv Campus (Helmond).
Chemelot Campus bevind zich in Geleen en is gespecialiseerd in de chemie en chemieverwante producten.
Utrecht met zijn Science Park is gericht op Life Sciences & Health en Duurzaamheid. Hier bevind zich onderzoeksinstituten, Universiteit Utrecht en andere kennisinstellingen. Omgeving Amsterdam kenmerkt zich door de Financiele bedrijvigheid en de ICT sector. Hier bevinden zich vele Onderwijs-, Kennisinstellingen, en Instituten.
Technische Universiteit Delft, andere kennisinstellingen en instituten hebben allerlei bedrijvigheid die hieraan gelieeerd zijn. Hier zijn allerlei innovatieve bedrijven gevestigd.
Wageningen met zijn Life Science Universiteit is de Food Valley van Nederland.
Leiden heeft een Bio Science Park welke gespecialiseerd is in Bio Technologie en waar kennisinstellingen, onder andere Leiden Universiteit en TNO en vele gelieerde bedrijven gevestigd zijn.
Regio Rijnmond heeft veel bedrijvigheid op het gebied van de handel, industrie, gerelateerd aan scheepsbouw en luchtvaart.

  • Za 13 Augustus 2022

    18.208.126.232